Friday, 14 December 2018

Al-Imran Ayat 36

3.3.36
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 36:
.

Ringkasan tafsir;

Bahawa Allah lebih mengetahui kedudukan anak yang dikandung oleh Hannah itu, bagi membuktikan bahawa darjat seorang perempuan hendaklah dimuliakan sama dengan kaum lelaki, maka lahirlah anak perempuan yang diberi nama Maryam,


.
[previous] [next] [home]

.
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3
Terjemahan,
31~40,
[GS]
https://sites.google.com/site/malaysiabookrecord/1-1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      


No comments:

Post a Comment